Zakończyła się budowa dwóch odcinków chodnika w miejscowości Strachosław. Pierwszy o długości 1020 metrów został wybudowany wzdłuż drogi powiatowej od strony ulicy Hrubieszowskiej i połączył już istniejący odcinek od strony świetlicy wiejskiej. Ponadto wykonano również dwie zatoki autobusowe. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 547258 zł. którą sfinansowali wspólnie Starostwo Powiatowe w Chełmie z Urzędem Gminy Kamień.

Drugi odcinek chodnika został wykonany przy drodze gminnej w kierunku Strupina Małego o długości 125 metrów o wartości 39 400 zł. sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Strachosław – mówi Dariusz Stocki wójt Gminy Kamień.