Według podziału klimatycznego województwa lubelskiego A. i W. Zinkiewiczów gmina Kamień należy w większości do Lubelsko-Chełmskiej dziedziny klimatycznej. Klimat gminy kształtują przeważnie masy powietrza polarno-morskiego (60% wystąpień) i polarno-kontyntalnego (34% wystąpień). Układy mas powietrznych w ciągu   roku powodują   znaczne kontrasty termiczne.   Dzięki nim teren gminy ma jedne z najwyższych w Polsce wartości promieniowania słonecznego (98-100 cal/cm2/rok). Średnia roczna temperatura powietrza na poziomie rzeczywistym wynosi 7,6 C0 . Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec ze średnią temperaturą 18,600   C, zaś miesiącem najchłodniejszym jest styczeń -3,0 C.

Warunki klimatyczne są bardzo sprzyjające dla rozwoju rolnictwa. Okres wegetacyjny trwa tu od 200 do 210 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi 581 mm z wyraźną dominacją w okresie letnim. Natomiast korzystne warunki klimatyczne od września do marca znacznie zasilają wody podziemne. Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunków: południowo-zachodniego i zachodniego.