„DZISIAJ NARÓD W SEJMOWEJ SALI,

ZACNE I MĄDRE PRAWA USTALIŁ!”

 

    27 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Strachosławiu odbyła się uroczystość poświęcona 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 28. Rocznicy Nadania Szkole Podstawowej w Strachosławiu imienia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Kamień Pan Roman Kandziora, Przewodniczący Rady Gminy Kamień Pan Zbigniew Czerwonka oraz Radni Gminy Kamień: Pani Teresa Gleń, Pani Beata Chomiak, Pan Bartłomiej Durko, Pani Agnieszka Grzywny, Pan Tomasz Jędrzejewski, Pan Andrzej Krawczuk, Pan Janusz Malinowski, Pan Dariusz Mendel,  Pan Piotr Strelczuk, Pani Anna Syryjczyk, Pan Konrad Wilkos oraz Inspektor Oświaty Gminy Kamień  Pan Andrzej Krycki. Obecni byli również: Sołtys wsi Strachosław Pan Mirosław Wawryniuk, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Strachosławiu Pani Marta Chudoba, Sekretarz Rady Rodziców Pani Iwona Zalewska, pracownik Świetlicy Wiejskiej w Strachosławiu Pani Magdalena Kowalska.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Nafalska, która serdecznie powitała zebranych oraz przypomniała okoliczności nadania Szkole Podstawowej zaszczytnego Imienia Konstytucji 3 Maja. Zebrani wysłuchali i obejrzeli okolicznościowy montaż słowno – muzyczny na temat Konstytucji 3 Maja w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej przygotowany pod opieką Pani Beaty Wanarskiej – Zakaszewskiej i Pani Izabeli Harcej. Po uroczystości delegacja nauczycieli i młodzieży wyjechała na cmentarz parafialny w Kamieniu, aby złożyć wiązankę i zapalić znicze na grobie ówczesnego Dyrektora Szkoły Pana Edwarda Flisa. Delegacja nauczycieli i radnych złożyła także wiązankę przed obeliskiem przy szkole poświęconym Konstytucji 3 Maja. Wręczono także nagrody w konkursie plastycznym na plakat o Konstytucji 3 Maja. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Patronie Szkoły. Następnie uczniowie skorzystali ze słodkiego poczęstunku oraz pieczonych kiełbasek przygotowanych przez rodziców. Największą atrakcją była zjeżdżalnia, z której dzieci mogły korzystać bezpłatnie. Uroczystość poprowadzili nauczyciele: Pani Teresa Wawryniuk i Pan Arkadiusz Stachowicz.

Zespół Szkół w Strachosławiu