W Szkołach Podstawowych odbyły się uroczyste akademie podczas, których uczczono Święto Narodowe Upamiętniające 233 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Szczególna uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Strachosławiu, która poświęcona była 35 rocznicy nadania szkole imienia „Konstytucji 3 Maja”. W uroczystości wzięli udział Wójt gminy Kamień Dariusz Stocki, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Grabczuka Pan Mirosław Sfatowski, Pani Katarzyna Śniatkowska Wizytator Delegatury w Chełmie KO w Lublinie, Pani Beata Taras Sekretarza Gminy Kamień, Pan Irena Jagiełło Skarbnik Gminy Kamień, Pan Zbigniew Czerwonka Przewodniczący Rady Gminy Kamień, Ksiądz Kanonik Kazimierz Próchniak, Pan Waldemar Bocheński wnuk majora Józefa Bocheńskiego, któremu poświęcony jest Dąb Pamięci posadzony przy szkole, Przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręgu Lubelskiego: Pan Kapitan Stefan Sakowski i Pan Stanisław Kuć. Osoby, które brały aktywny udział w nadaniu imienia szkole: Pan Zbigniew Dmuch, Jadwigę i Stefana Szczerbów reprezentowała córka Joanna z domu Szczerba-absolwentka, Grzegorz Juszczyński – absolwent. Pan Edmund Jarosiewicz  – Prezes  Zarządu Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego, Pan Antoni Franecki – Członek Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego. Radni i pracownicy Gminy Kamień, dyrektorzy szkół, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Strachosławiu.

Podczas uroczystości sztandar szkoły został odznaczony krzyżem za kultywowanie i propagowanie wartości patriotycznych przez szkołę (uczniów, nauczycieli, dyrekcję). Odznaczenia dokonał Waldemar Bocheński prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny, wysłuchali okolicznościowych przemówień, złożone zostały kwiaty przy tablicy poświęconej wieloletniemu dyrektorowi i budowniczemu szkoły Edwardowi Flisowi, a także przy kamieniu i tablicy upamiętniającej wydarzenie sprzed 35 lat.

Zapalono również znicze przy „Dębie Katyńskim” upamiętniającym zamordowanego w Katyniu majora Józefa Bocheńskiego i przy „Dębie” zasadzonym w rocznicę „100- lecia Odzyskania Niepodległości” przez Polskę…

Po zakończeniu uroczystości dla uczniów dyrekcja szkoły przygotowała liczne atrakcje.