OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Gminę Żmudź uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w granicach części obrębów Leszczany I, Żmudź, Żmudź Kolonia, Wólka Leszczańska, Rudno, Leszczany Kolonia, Leszczany II, Maziarnia i Pobołowice

Obwieszczenie o zmianie MPZG gminy Żmudź