OGŁOSZENIE o podjęciu w gminie Leśniowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Treść ogłoszenia