Mieszkańcy Pławanic i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno – muzyczny „Kolęda i Pastorałka pisana wierszem” w wykonaniu zespołu „Stone” działającego przy Szkole Podstawowej w Kamieniu oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu zespołu „ROSA”. Zaproszony gość Pan Krzysztof Kołtun zebranych zapoznał z projektem umieszczenia pamiątkowej tablicy w Kościele w Pławanicach podczas odpustu, który odbędzie się połowie maja. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem.