Szkoła Podstawowa w Kamieniu im. Tadeusza Kościuszki

Szkołę utworzono w 1921 roku jako szkołę czteroklasową. Budynek szkoły rozbudowanow latach 50. Organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Kamień. Aktualnie w szkole uczy się ok. 110 uczniów oraz dzieci uczęszczające na zajęcia przedszkolne. Uczniowie aktywnie uczęstniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych.Obecnie dyrektorem szkoły jest Edyta Ośko.

http://spkamien.edu.pl/