Szkoła Podstawowa w Strachosławiu im. Konstytucji 3 Maja

Szkołę utworzono w 1960 r., budynek rozbudowano w 1989 r. Organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Gminy Kamień.Aktualnie w Zszkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli i uczy się w niej ponad 190 uczniów oraz dzieci uczęszczające na zajęcia przedszkolne. Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych,w formie kół przedmiotowych i kół zainteresowań.Obecnie dyrektorem szkoły jest Alicja Nafalska.

http://zsstrachoslaw.szkolnastrona.pl/