W poniedziałek zakład energetyczny przestawił zegary sterujące pracą oświetlania ulicznego na godzinę 2200 . Dotychczas oświetlenie uliczne wyłączane było o godzinie 2000. W ramach nowego projektu, 520 opraw oświetleniowych na terenie całej gminy zostało wymienionych na energooszczędne diody LED.

Projekt obejmuje 15 miejscowości: Józefin, Kamień-Kolonia, Kamień, Strachosław, Mołodutyn, Wolawce, Haliczany, Koczów, Natalin, Czerniejów, Andrzejów, Pławanice, Pławanice – Kolonia, Ignatów-Kolonia, Ignatów. Głównym celem jest podniesienie jakości życia poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.

Założenia projektu są ambitne. Przewiduje się, że dzięki modernizacji oświetlenia, emisja zanieczyszczeń, szczególnie szkodliwych dla jakości życia, zmniejszy się o 71,80%, w tym emisja CO2 o ok. 100,65 Mg/rok. Dodatkowo, zużycie energii finalnej dla oświetlenia spadnie o 71,80%, z poziomu 180 204,02 KW na 50 822,06 KW. Inwestycja przyniesie również korzyści finansowe dla gminy, związane z konserwacją oświetlenia, które w ramach umowy gwarancyjnej nieodpłatnie świadczył będzie wykonawca.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.5 – Promocja niskoemisyjności.

Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 589 465 zł. zaś całkowity koszt tej inwestycji to kwota 713 400 zł. dzięki powyższej inicjatywie znacznej poprawie ulegnie jakość i bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych – mówi wójt Dariusz Stocki.