Pamiętając o rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i rodakach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny w dniu 11 listopada Wójt Dariusz Stocki z Przewodniczącym Rady Gminy Kamień Zbigniewem Czerwonką złożyli wiązanki i zapalili symboliczne znicze w miejscach pamięci poległych bohaterów znajdujących się na terenie gminy Kamień.

Odwiedzili mogiłę Nieznanego Żołnierza Polskiego w Andrzejowie poległego w walce z niemieckim najeźdźcą podczas II wojny światowej, a także pomnik w Haliczanach poświęcony poległym w walce z funkcjonariuszami UB Żołnierzom Oddziału Zbrojnego „WiN” oraz ofiarom mordu na rodzinie Charlińskich, następnie przy Dębach Pamięci  upamiętniających mord na polskich oficerach w Katyniu i Charkowie posadzonych przy szkołach:

–  w Strachosławiu kapitanowi Józefowi Bocheńskiemu zamordowanemu w Katyniu;

–  w Kamieniu majorowi Włodzimierzowi Skibińskiemu zamordowanemu w Charkowie;

–  w Pławanicach poświęcony plutonowemu Aleksandrowi Starczukowi zamordowanemu w Katyniu.

Hołd oddano również przy pomniku Nieznanego Żołnierza w Pławanicach zamordowanego  w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a także na cmentarzu w Kamieniu przy zbiorowej mogile Żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej dowodzonych przez Generała Józefa Zajączka poległych w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Chełmem.

W miejscach pamięci znajdujących się przy szkołach Wójtowi i Przewodniczącemu towarzyszyli dyrektorzy szkół Pani Alicja Nafalska w Strachosławiu i Pani Edyta Ośko w Kamieniu.

Zwarzywszy na panującą pandemię koronawirusa COVID – 19 coroczne Biegi Niepodległościowe w Pławanicach nie mogły zostać zorganizowane.