Uczniowie, zuchy oraz harcerze ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu zorganizowali zbiórkę karmy a następnie przywieźli do „Punktu czasowego pobytu bezdomnych psów” w Kamieniu. Na miejscu pracownik na co dzień opiekujący się pieskami omówił jak wygląda praca z podopiecznymi  skąd do punktu trafiają i kto może je adoptować. Przybyłych gości oprowadzono również i pokazano przebywające pieski. Dzieci miały możliwość je pogłaskać i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie pobytu wójt Dariusz Stocki podziękował odwiedzającym za przywiezioną karmę i poczęstował słodką niespodzianką. Przybyli uczniowie, zuchy, harcerze zadeklarowali, że wiosną przyszłego roku również punkt odwiedzą.