Pamiętając o rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i rodakach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki z Sekretarz Urzędu Gminy Panią Beatą Taras i Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Czerwonką złożyli wiązanki i zapalili symboliczne znicze w miejscach pamięci poległych bohaterów znajdujących się na terenie gminy Kamień.

Odwiedzili mogiłę Nieznanego Żołnierza Polskiego w Andrzejowie poległego w walce z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej, a także pomnik w Haliczanach poświęcony poległym w walce z funkcjonariuszami UB Żołnierzom Oddziału Zbrojnego „WiN” oraz ofiarom mordu na rodzinie Charlińskich, następnie przy Dębach Pamięci  upamiętniających mord na polskich oficerach w Katyniu i Charkowie posadzonych przy szkołach:

–  w Strachosławiu kapitanowi Józefowi Bocheńskiemu zamordowanemu w Katyniu,

–  w Kamieniu majorowi Włodzimierzowi Skibińskiemu zamordowanemu w Charkowie.

Przy poradni w Pławanicach poświęconemu plutonowemu Aleksandrowi Starczukowi zamordowanemu w Katyniu oraz przy świetlicy w Kamieniu poświęconemu Porucznikowi Zbigniewowi Florkiewiczowi.

Hołd oddali również przy pomniku Nieznanego Żołnierza w Pławanicach zamordowanego  w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a także na cmentarzu w Kamieniu przy zbiorowej mogile Żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej dowodzonych przez Generała Józefa Zajączka poległych w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Chełmem.

W miejscach pamięci znajdujących się przy szkołach towarzyszyli im dyrektorzy szkół Pani Alicja Nafalska w Strachosławiu i Pani Edyta Ośko w Kamieniu oraz uczniowie i harcerze.

Zważywszy na panującą pandemię koronawirusa COVID – 19 coroczne Biegi Niepodległościowe organizowane w Pławanicach nie mogły się odbyć.