W sobotę 3 czerwca została oddana do użytku pierwsza na terenie gminy Kamień siłownia zewnętrzna, zlokalizowana w Kamieniu przy ulicy Diamentowej. Na chwilę obecną siłownia składa się z czterech urządzeń, tj. orbitrek eliptyczny, wioślarz, wyciąg górny i masażer pleców. W przyszłym roku planowany jest zakup kolejnych urządzeń. Siłownia została sfinansowana z Funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i środków budżetowych Gminy Kamień, ławki zostały zasponsorowane przez Panią Agnieszkę Skarbek. Siłownia jest ogólnodostępna.

Wójt Gminy Kamień składa serdeczne podziękowanie wszystkim mieszkańcom sołectwa Kamień, którzy zaangażowali się w powstanie siłowni i zagospodarowanie jej otoczenia.