5 stycznia 2017 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach szwajcarsko-polskiej współpracy pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w latach 2012-2016. Podczas konferencji gminy uczestniczące w projekcie otrzymały pamiątkowe tabliczki.

Gmina Kamień od lat aktywnie uczestniczy w projektach dofinansowujących usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych na terenie gminy. W latach 2012-2016 usunięto ponad 230 ton odpadów zawierających azbest, zarówno w ramach projektu szwajcarsko-polskiej współpracy, jak i dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.