W dniu 22 marca, w Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu odbyło się podsumowanie gminnego konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem wielkanocnym i wiosennym oraz promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W konkursie na najpiękniejszą Palmę i pisankę wielkanocną udział wzięli: uczniowie Zespołu Szkół w Strachosławiu, Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Szkoły Podstawowej w Czerniejowie oraz osoby dorosłe z Gminy Kamień. Komisja Konkursowa dokonała oceny 99 prac . Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu: Kategoria : PISANKA WIELKANOCNA kategoria wiekowa – przedszkolak, klasa „ 0” I miejsce zajęła Paulina Petruk, Oliwia Kamińska II- Lidia Waszczuk III – Maja Tomaszewska Kategoria wiekowa klas I-III: I miejsce zdobyła Zuzanna Wawrzycka II – Julia Kozubal III- Amelia Nowak Kategoria wiekowa klas IV- VI: I miejsce zdobyła Matylda Szykuła II – Natalia Muszałowska- Norko III- Patrycja Mościcka Kategoria wiekowa, Gimnazjum: I miejsce zajęła Emilia Rekuta II- Jan Chudoba III- Nikola Petruk, Katarzyna Kukier Kategoria wiekowa, dorośli: I miejsce zdobyła Pani Stanisława Stafińska z Kamienia Kategoria : PALMA WIELKANOCNA Kategoria wiekowa- przedszkolak: I miejsce zdobyła Julia Strelczuk II- Mateusz Brylewski III- Sandra Wilkos Kategoria wiekowa klas I-III: I miejsce zdobył Szymon Jarmuł II- Łukasz Kozyrski III- Martyna Strelczuk Kategoria wiekowa klas IV- VI: I miejsce zdobyła Wiktoria Jadczak II – Aleksandra Kozyrska III- Wiktoria Sadlej Kategoria wiekowa, Gimnazjum: I miejsce zajął Szymon Sadlej II- Daniel Bochen Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Pana Wójta Romana Kandziorę. Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zachęca do wzięcia udziału za rok