Gmina Kamień od pierwszego dnia, kiedy do naszego kraju zaczęli napływać uchodźcy włączyła się do niesienia im pomocy. Na terenie gminy zorganizowano trzy punkty pobytu w świetlicach wiejskich w Kamieniu, Pławanicach i Strachosławiu, w których może przebywać łącznie sześćdziesięciu pięciu potrzebujących. Umieszczani otrzymują całodobowe wyżywienie, miejsce do spania, możliwość korzystania z łazienek, kuchni, pralek, suszarek. Posiłki potrzebującym przygotowują i wydają opiekunki świetlic oraz wolontariusze z terenu gminy, obiady zaś przygotowują pracownicy stołówek działających przy Szkołach Podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu.

Wśród potrzebujących, którzy do nas trafiają dominują kobiety i dzieci w różnym wieku. Panuje też duża rotacja, większość z nich po przenocowaniu i po posiłku wyjeżdża w głąb kraju lub w różne miejsca Europy.

Urząd Gminy ściśle współpracuje z Wojewodą Lubelskim, Starostą Chełmskim i instytucjami Zarządzania Kryzysowego.

Wójt gminy Kamień Dariusz Stocki apeluje do mieszkańców miejscowości, w których przebywają potrzebujący o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w świetlicach.

Panie opiekujące się świetlicami i osoby im pomagające są w miejscowościach znane przez mieszkańców i do nich proszę zgłaszać chęć pomocy.

Przebywający tam uchodźcy przechodzą najtrudniejszy okres swojego życia, uszanujmy ich prywatność i potrzebę odpoczynku.  

Na terenie gminy w domach prywatnych również przebywają uchodźcy. Mieszkańcy, którzy zgłosili pobyt potrzebujących u siebie a potrzebują wsparcia materialnego otrzymują z Urzędu Gminy wsparcie w postaci paczek żywnościowych i rzeczy niezbędnych do codziennego życia. We wszystkich sklepach spożywczych na terenie gminy za zgodą właścicieli prowadzona jest zbiorka żywności do specjalnie wystawionych koszy. Zbiórkę prowadzą również Szkoły Podstawowe w Kamieniu i Strachosławiu, a także w Urzędzie Gminy odbierane są dary dla uchodźców.

Strażacy z OSP w Czerniejowie, Kamieniu, Pławanicach i Strachosławiu aktywnie uczestniczą w niesieniu pomocy uchodźcom. Przygotowują miejsca noclegowe w świetlicach, dowożą do nich obiady, odbierają z przejść granicznych potrzebujących i dowożą we wskazane miejsce. Odbierają i dowożą dary od firm i instytucji, pełnią nocne dyżury w świetlicach.

W dalszym ciągu prosimy o pomoc rzeczową w postaci:

– środków higieny osobistej dla kobiet, dzieci i noworodków (pampersy, mokre chusteczki, podpaski, mydła, szampony itp.),

– żywność o długim terminie przydatności,

– żywności przeznaczonej dla dzieci,

– nowych ubrań zarówno dla kobiet jaki dzieci w różnym wieku,

– czystych kocy, karimat, materacy,

– nowej: pościeli, poduszek, kołder, śpiworów.

            Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości dowiezienia do Urzędu, odbierzemy od Państwa z domu prosimy jedynie o przekazanie informacji telefonicznie pod numerem 82 567 15 51 – mówi wójt Dariusz Stocki.

                                                                                                                                         Liczymy na Państwa pomoc.