W minioną niedzielę 20 stycznia b.r. po mszach świętych w kościołach w Kamieniu, Kumowie Plebańskim i w Pławanicach została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na odbudowę domu Pana Tadeusza Szafrańskiego, mieszkańca Wolawiec, który w nocy z 3 na 4 stycznia stracił w pożarze dobytek całego życia. 

W imieniu własnym i Pana Tadeusza serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za okazaną pomoc.

Dziękuję również osobom, które zbierały datki do puszek, a byli to:

–  Tomasz Kiryk i Adrian Szałaj przy kościele w Kumowie,

–  Anna Syryjczyk, Teresa Wilkos, Renata Watrakiewicz, Grażyna Drygasiewicz, Krzysztof Wójcik i Roman Kołtun przy kościele w Kamieniu,

–  Sławomir Lewczuk przy kościele w Pławanicach.

Zebrane pieniądze zostaną 22 stycznia przekazane Panu Tadeuszowi.

Jeżeli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć poszkodowanego może dokonać wpłaty na utworzone konto:

WBS Chełm: 65 8187 0004 3003 0071 1762 0103 z dopiskiem „Pomoc dla Pogorzelca”.

Za każdą pomoc serdecznie dziękuję!!!

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Kamień

                                                                                                                                                     /-/ Dariusz Stocki

mini puszki pogorzelec