Pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy w strefie rekreacyjnej nad zalewem w Natalinie wyrównali teren wokół altan rekreacyjnych i przy parkingu. W brakujących miejscach nawieziono ziemi, następnie cały teren został spulchniony glebogryzarką i wyrównany agregatem uprawowym. Wysiano trawę, wykonano bronowanie i wałowanie wałem łąkowym.

Wójt Dariusz Stocki składa serdeczne podziękowania Panu Pawłowi Czyżowi za użyczenie agregatu i Panu Czesławowi Kuryło za wypożyczenie glebogryzarki.