W ubiegłą niedzielę w Mołodutynie rodzinnej miejscowości Władysława Kuchty odbyło się czytanie jego poezji. Uroczystość zorganizowało Starostwo Powiatowe w Chełmie przy współpracy z Urzędem Gminy w Kamieniu. W uroczystości tej udział wzięli Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Radna Powiatu Grażyna Szykuła, Wójt Gminy Dariusz Stocki, z-ca Wójta Beata Taras, kierownik biblioteki Urszula Jawornicka, Wójt Gminy Wierzbica Bożena Deniszczuk oraz poetki z terenu Gminy Kamień Panie Halina Graboś i Pelagia Grabowska. Bardzo licznie przybyła rodzina poety córka Krystyna i syn Bogusław z rodzinami oraz mieszkańcy Mołodutyna i okolicznych miejscowości.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Starosta, Wójt,  Radna Powiatu i historyk Henryk Kucharuk z Chełma. Następnie wymienione osoby i poetki gminne odczytały wybrane przez siebie wiersze i fraszki napisane przez Władysława Kuchtę.

Po zakończonym czytaniu poezji wystąpiły zespoły „Rosa” i „Koral” z Kamienia oraz solistka Ewa Stafińska z Pławanic. Zaprezentowała się również lokalna kapela w składzie: Pan Ślebioda z Mołodutyna oraz Panowie Lekan i Wojtiuk z Koloni Rożdżałów.