Uczeń Szkoły Podstawowej w Kamieniu laureatem Konkursu Powiatowego wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom.

22 marca 2017 r. w Siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Naszą gminę reprezentował uczeń klasy V Leon Waszczuk. Zajął on pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe. Leonowi gratulujemy i życzymy wysokiego wyniku w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia 2017 r., a ich organizatorem będzie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych) otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie.