W piątek 7 lipca 2017 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Kamieniu odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Haliny Woźniak z zespołem „Rosa”, która aktualnie ze względu na swój stan zdrowia zdecydowała zakończyć pracę artystyczną. Na spotkaniu podziękowano Pani Halinie za 20 letnią pracę na rzecz zespołu śpiewaczego „Rosa”, który do 1999 roku nosił nazwę „Ostoja”. Uroczystość uświetniły swoimi występami zespoły „Rosa” i „Pogodna Jesień”.

Spotkanie zgromadziło przyjaciół tej ciepłej i sympatycznej osoby.

W ramach podziękowania Pani Halina otrzymała kwiaty, życzenia oraz gratulacje.

Pani Halina w ostatnich latach pełniła funkcję kierownika zespołu „Rosa”.

Zespół posiada w swoim repertuarze piosenki ludowe, biesiadne, patriotyczne i kościelne.

Od początku swojego istnienia uświetnia imprezy plenerowe na terenie powiatu. Na swoim koncie ma wiele nagród za udział w festiwalach i przeglądach oraz zaangażowanie w kultywowanie tradycji.