Bardzo miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Kamieniu została zakwalifikowana do realizacji projektu EFS KU PRZYSZŁOŚCI w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne na kwotę 392 829 zł w ramach, którego powstaną dwie pracownie – informatyczna (wyposażona w bardzo nowoczesny sprzęt) i przyrodnicza. Przez dwa lata uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody i programowania, a nauczyciele wezmą udział w kursie wykorzystanie multimediów w szkole. Ponadto w placówce zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze pedagog. Projekt będzie realizowany od IX 2017 r. do VI 2019 r.

Dla każdego ucznia zakupione zostaną ciekawe i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.