25 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Wolawcach odbyła się promocja czwartego tomiku poezji Pelagii Grabowskiej – „Śpiew z wolawieckich pól”. W 2004 roku ukazał się jej debiutancki, indywidualny zbiór wierszy pt. „Z chłopskiej chaty”, w którym dominują utwory poświęcone przyrodzie i rodzinnej ziemi, a w 2011 roku – tomik pt. „Z łąki i serca”, którego treścią jest zwykła, wiejska codzienność prezentowana na tle lokalnej społeczności. Trzeci poetycki tomik „Szłam przez świat”– to poetycka wędrówka po mikroświecie widzianym z okna chłopskiej chaty, w której autorka w swoje 75. urodziny dokonuje rozrachunku z przeszłością.

W niniejszym, czwartym tomiku poetyckim „Śpiew z wolawieckich pól”, jak i w poprzednich, poetka odwołuje się do Stwórcy z nadzieją na spotkanie w nowym, lepszym świecie. Publikację dopełniają: fraszki, skecze i jedno opowiadanie. Tomik został wydany przez wydawnictwo TAWA w Chełmie dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Kamień oraz Rady Gminy.

Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki z małżonką, przewodniczący rady gminy Zbigniew Czerwonka  z małżonką, radne gminy Kamień: Agnieszka Poźniak  i Alina Szczerba, właściciel wydawnictwa TAWA Waldemar Taurogiński, radna powiatu chełmskiego Grażyna Szykuła, poetka Halina Graboś z małżonkiem, zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia, rodzina, przyjaciele i sąsiedzi. 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Polskiego, upamiętniającego 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

O poezji Pelagii Grabowskiej wypowiadali się: Dariusz Stocki, Waldemar Taurogiński, Grażyna Szykuła oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachosławiu Urszula Jawornicka.

W części artystycznej zaprezentował się zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia, wiersze poetki czytali: poetka Halina Graboś, uczennica Izabela Kulpa.

Od wszystkich przybyłych gości  autorka dostała wiele życzeń, kwiatów i upominków.