16 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Wolawcach odbyła się promocja kolejnego tomiku poezji Pelagii Grabowskiej – „ Szłam przez świat”. W 2004 roku ukazał się jej debiutancki, indywidualny zbiór wierszy pt. „Z chłopskiej chaty”, w którym dominują utwory poświęcone przyrodzie i rodzinnej ziemi, a w 2011 roku – tomik pt „Z łąki i serca”, którego treścią jest zwykła, wiejska codzienność prezentowana na tle lokalnej społeczności. Trzeci poetycki tomik jest jakby kontynuacją twórczości zawartej w poprzednich tomikach – to poetycka wędrówka po mikroświecie widzianym z okna chłopskiej chaty, w której autorka w swoje 75. urodziny dokonuje rozrachunku z przeszłością. Przywoływane obrazy z dzieciństwa są balsamem na tęsknotę za najbliższymi, samotność i poczucie przemijania. Autorka cieszy się więc każdą chwilą by jej nie przegapić. Tomik został wydany przez wydawnictwo TAWA w Chełmie dzięki wsparciu finansowemu Rady Gminy Kamień i Wójta Gminy Kamień Romana Kandziory.

Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Kamień Roman Kandziora, przewodniczący rady gminy Zbigniew Czerwonka wraz z małżonką, właściciel wydawnictwa TAWA Waldemar Taurogiński, poetka Halina Graboś wraz z małżonkiem, sołtys wsi Wolawce Tomasz Kiryk, zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia, zespół śpiewaczy „Jarzębinki” ze Żmudzi, kapela „ pogodna Jesień” z Kamienia, rodzina, przyjaciele i sąsiedzi. O poezji Pelagii Grabowskiej wypowiadali się Wójt Gminy Kamień Roman Kandziora i wydawca Waldemar Taurogiński.

W części artystycznej zaprezentował się zespół śpiewaczy „Rosa” z Kamienia, wiersze poetki czytali: wydawca Waldemar Taurogiński, poetka Halina Graboś, uczennica gimnazjum Izabela Kulpa, uroczystość urozmaicała piękna ludowa muzyka w wykonaniu kapeli „Pogodna Jesień” z Kamienia.

Od wszystkich przybyłych gości autorka dostała wiele życzeń, kwiatów i upominków. Uczestnicy biesiady poetyckiej odśpiewali 100 lat z okazji 75 urodzin poetki a następnie zostali zaproszeni przez poetkę na poczęstunek.