W ubiegły czwartek w Szkole Podstawowej w Czerniejowie odbyło się robocze spotkanie władz powiatu chełmskiego z władzami gminy Kamień i mieszkańcami. Wzięli w nim udział Starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Deniszczuk, Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki, Radna Powiatu Chełmskiego Grażyna Szykuła, Przewodniczący Rady Gminy Kamień Zbigniew Czerwonka, dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Diana Kasjan, radni gminy Kamień:  Roman Kołtun, Alina Szczerba, Kamil Wnuk, sołtys Czerniejowa Jan Skowroński, sołtys Natalina Grzegorz Waszczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejowie Monika Sobczyk, projektant oraz mieszkańcy Czerniejowa.  Celem spotkania była poprawa infrastruktury drogowej gminy oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowościach: Natalin, Czerniejów i Andrzejów.

Podczas spotkania omówiono i przedyskutowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin – Turka. Zgromadzeni najwięcej czasu poświęcili odcinkowi drogi powiatowej Natalin – Skordiów, który znajduje się na terenie gminy Kamień i przebiega przez miejscowości Natalin, Czerniejów, Andrzejów.