Szkoła Podstawowa w Strachosławiu po raz XIV gościła uczestników Gminnnego Przeglądu Zespołów Kolędujących. Komisja w siedmioosobowym składzie oceniała występy uczniów w kategoriach: najlepszy zespół, najlepszy scenariusz, najlepsza aktorka, najlepszy aktor, najlepszy wokalista, najlepsza wokalistka. Do konkursu przystąpiły trzy zespoły, które zajęły następujące miejsca: I miejsce Szkoła Podstawowa w Strachosławiu – opiekunowie: Pani Marta Kołtun, Pani Małgorzata Toporowska, Pani Izabela Harcej i Pan Robert Gałan. II miejsce zajął zespół z Świetlicy Wiejskej w Kamieniu przygotowany przez Panią Beatę Niańko. III miejsce przypadło zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie, który przygotowały Panie: Ewa Tabiszewska i Stanisława Nafalska. W kategorii najlepszy scenariusz zwyciężyła Świetlica Wiejska w Kamieniu. Najlepszą aktorką uznano Oliwię Skotak – Świetlica w Kamieniu, a najlepszym aktorem okazał się Kacper Szeliga – Świetlica w Kamieniu. Najlepszymi wokalistkami uznano Wiktorię Krupę – SP w Czerniejowie oraz Natalię Muszałowską – Norko – Szkoła Podstawowa w Strachosławiu. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Kołtun i Leon Paszczuk – Świetlica w Kamieniu, Oliwia Krupa – SP w Czerniejowie oraz zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu.