W dniu 30.10.2018 w świetlicy wiejskiej w Kamieniu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek OSP. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Kamień Roman Kandziora, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Zbigniew Raźniewski, oraz przedstawiciele OSP Kamień i OSP Pławanice. Sprzęt zakupiony dla OSP Kamień pochodził z dwóch dotacji jedna to dotacja Komendanta Głównego PSP dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w ramach której zostały zakupione dwa nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych. Całkowity koszt zakupu to 1080,00 zł z czego dotacja 8000,00 zł pozostała kwota pokryta została ze środków własnych OSP. Druga dotacja pochodziła z Ministerstwa Sprawiedliwości kwota dotacji dla obu jednostek wyniosła 23900,00 W ramach tej dotacji do OSP Kamień trafił między innymi: Defibrylator AED zestaw PSP R1, sprzęt do zabezpieczenia terenu akcji i poszkodowanych, pilarka łańcuchowa oraz detektor jedno gazowy. W ramach tej samej dotacji do OSP Pławanice zakupiona została Pilarka do drewna. W ramach kolejnej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP Pławanice zakupiona została pompa szlamowa z kompletem węży ssawnych.