W piątek w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kamień odbyła się ostatnia sesja ósmej kadencji Rady Gminy 2019-2024.

W mijającej kadencji odbyło się 51 sesji Rady Gminy, 38 Stałych Komisji, 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej i 8 posiedzeń Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Uchwalono 322 uchwały.

Na zakończenie obrad obecni radni odebrali z rąk wójta gminy Kamień Dariusza Stockiego stosowne podziękowania i pamiątkowe statuetki za wzorowe pełnienie funkcji Radnego.

Dziękuję za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, życzę wszystkim, tym którzy będę ubiegać się o reelekcję ponownego wyboru na funkcję radnego zaś osobom, które nie zamierzają już kandydować życzę tego co się szczęściem zwie – mówi wójt Dariusz Stocki.