21 czerwca 2024 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamień odbędzie się sesja Rady Gminy, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kamień za 2023 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem głos mogą zabrać radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi maksymalne 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby skorzystać z tej możliwości zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Kamień. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2024 r. od 710 do 1510 w sekretariacie Urzędu Gminy Kamień (pokój nr 13)

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kamień za 2023 rok

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Informacja o możliwości udziału w debacie

Zgłoszenie udziału w debacie

Zgłoszenie udziału w debacie – wersja edytowalna