Remont drogi gminnej nr 104962L

od km 4+277 do km 5+126 oraz

od km 5+808 do km 7+300 w miejscowości Haliczany

Zadanie dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie:      804 126, 34 zł
Całkowita wartość : 1 608 252,68 zł
Termin zakończenia zadania:  wrzesień 2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień 2023 r.

W ramach zadania  objęte są  dwa odcinki drogi o łącznej długości  2341m.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 1. Roboty pomiarowe;
 2. Roboty budowlane, w tym;
  • mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
  • skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową
  • wykonanie warstwy wiążąco -profilującej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm
  • wykonanie warstwy  ścieralnej śr. gr. 4cm
 3. Uzupełnienie poboczy na szer. 0,75m kruszywem.