W ubiegłym tygodniu wójt gminy Kamień Dariusz Stocki podpisał umowę z firmą AGBUD Łukasz Bucior z Krasnobrodu na przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kamieniu przy ul. Szlacheckiej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 453 840 zł. dofinansowanie, które gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 2 692 153 zł. pozostałą sumę gmina Kamień dołoży z własnego budżetu. Termin realizacji w przeciągu 10 miesięcy od zawarcia umowy. Oczyszczalnia w Kamieniu zaprojektowana została z końcem lat dziewięćdziesiątych oddana zaś do użytku w 2002 roku. Po dwudziestu latach użytkowania i stale zwiększającej się liczby przyłączy domów jednorodzinnych wymaga remontu i rozbudowy- mówi wójt Dariusz Stocki.