W poniedziałek uczniowie naszych szkół klas IV – VIII powracają do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym. Czas sześciomiesięcznej nieobecności uczniów w szkole wykorzystaliśmy na potrzebne remonty i zakupiliśmy dodatkowe wyposażenie.

W Szkole Podstawowej w Kamieniu została odmalowana sala nauczania początkowego i sala biologiczno – przyrodnicza. Na sali gimnastycznej zamontowane zostały profesjonalne tablice do koszykówki (z regulowaną wysokością), które zastąpiły „wiekowe” tablice drewniane, doposażono również magazynek sportowy w piłki do koszykówki i piłki siatkowej, szarfy i niezbędne pomoce do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Nie zapomnieliśmy również o bibliotece szkolnej, która wzbogaciła się o nowe książki. Do kuchni i stołówki szkolnej zakupiono także nowy sprzęt AGD. Został wykonany także projekt instalacji elektrycznej całego budynku szkoły, wymiana tej instalacji nastąpi w czasie wakacji. Prace przy budynku przedszkola realizowane są zgodnie z harmonogramem i  zostaną zakończone w połowie przyszłego miesiąca.

W Szkole Podstawowej w Strachosławiu została odmalowana sala lekcyjna nr 9, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga oraz sekretariat szkoły. Doposażono plac zabaw w nowe elementy, zakupiono pojedyncze nowoczesne stoliki i krzesełka, które zostaną już wykorzystane podczas egzaminu ósmoklasisty, nowe szafki do pokoju nauczycielskiego oraz projektory do Punktu Przedszkolnego i świetlicy szkolnej. Klasopracownię chemiczno-fizyczną, biologiczno-przyrodniczą oraz matematyczną uzupełniono w niezbędne pomoce dydaktyczne. Wykonano również chodnik prowadzący do Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina” oraz urządzono nowoczesny ogród, który stał się wizytówką szkoły. Zakupiono również sprzęt sportowy w postaci piłek do piłki siatkowej i koszykówki, a także doposażono bibliotekę szkolną oraz kuchnię i stołówkę.