W ubiegłym tygodniu zawarliśmy umowę z firmą CARBUD Sp. z o. o. z Chełma na wykonanie budynku sanitarno-gospodarczego nad zbiornikiem w Natalinie. Już w czwartek wykonawca rozpoczął prace ziemne.

Zadanie obejmuje, także wybudowanie doziemnego zasilania instalacji energetycznej, instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym nieczystości ciekłych.

Wybudowany budynek zostanie podzielony na 2 strefy: strefę sanitarną, obejmującą łazienki damską i męską przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz strefę techniczno- magazynową, która będzie wykorzystana na potrzeby organizacji kąpieliska.

Zadanie stanowi jeden z elementów przedsięwzięcia „Przebudowa szlaków rowerowych na terenie gminy Kamień, wraz z przebudową infrastruktury zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Natalinie” i realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskie”.

Wartość umowy 298 896 zł. Całkowita uzyskana kwota dofinansowania w projekcie to 101 688 zł. Termin realizacji budowli koniec czerwca br.

To nie koniec inwestycji, w maju plac zabaw nad zbiornikiem w Natalinie zostanie doposażony w zestaw zabawowy. Będzie to identyczny zestaw jak przy Szkole w Strachosławiu, który został zamontowany w miniony czwartek, ostatnie zdjęcie (poglądowe) w artykule – mówi wójt Dariusz Stocki.