W ubiegłym tygodniu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej Pani poseł Anna Dąbrowska – Banaszek w imieniu wojewody lubelskiego wręczyła wójtowi gminy Kamień Dariuszowi Stockiemu symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji gminnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Środki te zostaną przeznaczone na modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kamieniu przy ulicy Szlacheckiej.