Uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu już po pasowaniu.
W uroczystości uczestniczyli: wójt Dariusz Stocki, sekretarz gminy Beata Taras, skarbnik gminy Irena Jagiełło, radni gminy: Renata Watrakiewicz i Anna Syryjczyk oraz przedstawiciele rady rodziców. Wszyscy pierwszoklasiści wzorowo zdali test wiedzy, który przygotowali im starsi koledzy oraz bardzo dobrze zaprezentowali się w części artystycznej przygotowanej przez wychowawczynię Panią Annę Kozyrską. Następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, oraz zostali pasowani przez Edytę Ośko dyrektora szkoły. Z okazji ślubowania pierwszoklasiści otrzymali również upominki od zaproszonych gości i  rodziców.

W czasie uroczystości społeczność szkolna pożegnała nauczyciela Panią Joannę Wojciszko, która po czterdziestu jeden latach pracy w  szkołach na terenie gminy przeszła na zasłużoną emeryturę.

Wszystkim pierwszakom życzę wyłącznie ocen celujących i bardzo dobrych, samych słonecznych i radosnych dni oraz wielu miłych niezapomnianych wrażeń zaś Pani Asi, życzę dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku – powiedział wójt Dariusz Stocki.