W Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się ostatnia sesja sołtysów kończącej się kadencji. Podczas niej sołtysi odebrali z rąk Wójta Dariusz Stockiego okolicznościowe listy gratulacyjne i podziękowania za bardzo dobrą współpracę oraz życzenia wyboru na kolejna kadencję. Sołtysi podsumowali kadencję, przedyskutowali wykonane inwestycje. Zostali zapoznani również z harmonogramem zebrań w poszczególnych miejscowościach. Wójt Stocki omówił także porządek i przebieg zebrania sołeckiego podczas, którego zostaną wybrani sołtysi i członkowie rady sołeckiej. Najdłużej urzędującym sołtysem w Gminie Kamień jest sołtys sołectwa Haliczany Janusz Malinowski (na zdjęciu z wójtem), który tę funkcję pełni od 30 lat.