W poniedziałek w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kamień odbyła się ostatnia sesja sołtysów kadencji 2019-2024. W czasie której zebranych zapoznano z procedurą przeprowadzenia wyborów sołtysa, które w gminie Kamień odbywać się będą od 19 do 27 marca.

Omówiono także sprawy bieżące oraz podsumowano i przedyskutowano minione pięć lat.

Na zakończenie obrad obecni sołtysi otrzymali z rąk wójta gminy Kamień Dariusza Stockiego stosowne podziękowania i pamiątkowe statuetki za wzorowe pełnienie funkcji sołtysa.

Dziękuję za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, życzę wszystkim, tym którzy będę ubiegać się o reelekcję ponownego wyboru na funkcję sołtysa zaś, osobom które nie zamierzają już kandydować życzę tego co się szczęściem zwie – mówi wójt Dariusz Stocki.