W świetlicach wiejskich w Mołodutynie, Haliczanach i Kamieniu okoliczni mieszkańcy oraz zaproszeni goście uczestniczyli w „Spotkaniach Opłatkowo – Noworocznych” zorganizowanych przez Wójta, sołtysów i radnych z poszczególnych miejscowości. Zebrani obejrzeli Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu, dzieci i młodzieży z gminy  Kamień oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu zespołu „Rosa” i „Koral”. Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem.