W ubiegłą niedzielę w Szkole Podstawowej w Kamieniu odbyło się spotkanie Opłatkowo – Noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy Kamień Dariusza Stockiego. Licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście obejrzeli jasełka bożonarodzeniowe pt. „Światłość w ciemności świeci” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu gminnych zespołów śpiewaczy „Rosa” i „Koral”. Z programem muzycznym zaprezentował się także młodzieżowy zespół „Stone” ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali życzeń złożonych przez Wójta Dariusza Stockiego, Ks. Kanonika Kazimierza Próchniaka, Ks. Piotra Iwaniszczuka, Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Czerwonkę oraz obecnych radnych i sołtysów. Po złożonych życzeniach wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem.