W świetlicy wiejskiej w Pławanicach mieszkańcy Pławanic i Kolonii Pławanic oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu opłatkowo – noworocznym zorganizowanym przez radę sołecką. Zebrani obejrzeli Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu oraz wysłuchali kolęd wykonanych przez zespół „Rosa”. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe pod opieką Małgorzaty Petruk zaśpiewały kolędy i pastorałki. Po części artystycznej zebrani otrzymali życzenia noworoczno – bożonarodzeniowe od Romana Kandziory Wójta Gminy Kamień, Dariusza Stockiego radnego Pławanic i Sławomira Lewczuka sołtysa Pławanic. Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i rozpoczęli wspólne kolędowanie.