W świetlicy wiejskiej w Pławanicach mieszkańcy Pławanic i Kolonii Pławanic oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu opłatkowo – noworocznym zorganizowanym przez radę sołecką. Zebrani obejrzeli jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Strachosławiu, wysłuchali kolęd wykonanych przez zespół „Rosa” oraz duet Magdalena Ragus Karolina Skibińska. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe pod opieką Anny Glina zaśpiewały pastorałki zaś Martynka Stocka wyrecytowała wiersz pt: „Małej Dziecinie”. Po części artystycznej zebrani otrzymali życzenia noworoczno – bożonarodzeniowe od Romana Kandziory Wójta Gminy Kamień, Dariusza Stockiego radnego Pławanic i Sławomira Lewczuka sołtysa Pławanic. Następnie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem i rozpoczęli wspólne kolędowanie.