W dniu 19 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice kolejny raz włączyli się w akcję ekologiczną „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem solidnie posprzątały przydzielone im tereny. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw, klasy IV-VI zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz terenem wokół przystanków autobusowych a uczniowie klas gimnazjalnych poszli dalej sprzątać pobocza wzdłuż ulicy przez Strachosław. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Uczniowie zbierali: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki z posegregowanymi śmieciami zostały zgromadzone w wyznaczonych miejscach. Sprzątanie miało na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w zebrane śmieci. Czynny udział w akcji dał im też do zrozumienia jak negatywne w przyszłości mogą być skutki zaniechania dbałości o środowisko.

Nad przebiegiem akcji czuwał Samorząd Uczniowski