Informujemy, że Gmina Kamień otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 750 207 zł.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, o całkowitej wartości inwestycji 892 083,71 zł, zaś dofinansowaniu w wysokości 666 858,20 zł.
Budowa sieci wodociągowej Rudolfin – Ignatów Kolonia, o całkowitej wartości inwestycji 117 021,29 zł, zaś dofinansowaniu w wysokości 83 348,80 zł.