W gminie Kamień funkcjonują cztery jednostki OSP: w Czerniejowie, Kamieniu, Pławanicach i Strachosławiu. Jednostka OSP w Kamieniu włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W ubiegłym tygodniu w świetlicy wiejskiej w Kamieniu członkowie zarządu poszczególnych jednostek spotkali się z wójtem Dariuszem Stockim  i komendantem gminnym Jackiem Waszczukiem.

Podczas spotkania strażacy ochotnicy omówili mijający rok, przedyskutowali plany na obecny. Odebrali sprzęt, który posłuży na zapewnienie gotowości bojowej.

OSP Czerniejów doposażono w tłumice gumowe z drążkiem teleskopowym, rękawice strażackie, latarki ręczne kątowe, widły FISKARS, szpadel ostry FISKARS. Całkowity koszt 3490 zł dotacja MSWiA 3000 zł.

OSP Kamień otrzymała: kombinezony strażackie do usuwania gniazd os i szerszeni, buty strażackie gumowe, rękawice strażackie, linki strażackie, hełmy strażackie GALET, szelki bezpieczeństwa, widły FISKARS, szpadel ostry FISKARS, młoty 5 kg, siekiery FISKARS/. Całkowity koszt 5140 zł z czego 4600 zł dotacja KG PSP.

OSP Pławanice odebrało drabinę nasadkową drewnianą, tłumice gumowe z drążkiem teleskopowym, rękawice strażackie, buty strażackie gumowe, widły FISKARS, szpadel ostry FISKARS. Całkowity koszt 3650 zł z czego 3200 zł dotacja MSWiA.

OSP Strachosław otrzymała dotację na remont strażnic w ramach, której zainstalowana została brama segmentowa przemysłowa z drzwiami serwisowymi. Koszt całkowity 10 000 zł, z czego 9000 zł dotacja MSWiA.

Dla OSP Strachosław z gminnych środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową za kwotę 3700 zł zakupiono również blaszany garaż, który ustawiono przy świetlicy. Dla OSP w Kamieniu zaś ozonator, na który wydano 900 zł.

Również z gminnych środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową zakupione zostały dwa radiotelefony w cenie 220 zł każdy z przeznaczeniem dla OSP Pławanice i Strachosław.

Na wszystkie zakupy i remonty w 2020 roku łącznie wydatkowano 27 320 zł, pozyskane dotacje z MSWiA i KG PSP to aż 19 800 zł zaś udział w kosztach Gminy Kamień zamknął się kwotą 7 520 zł.

Na zakończenie spotkania wójt Dariusz Stocki podziękował obecnym druhom za zaangażowanie i aktywny udział w funkcjonowaniu OSP, zaś komendantowi gminnemu Jackowi Waszczukowi pogratulował skutecznych działań w pozyskaniu otrzymanych dotacji.