24 maja 2017 r. w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń resortowych, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz dyplomów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, kadra kierownicza Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Szczepanem Goławskim, st. bryg. Piotrem Zmarzem oraz funkcjonariusze PSP z województwa lubelskiego.

W tym wydarzeniu mamy miły, lokalny akcent – druh Jacek Waszczuk Wiceprezes OSP Kamień a zarazem Komendant Gminny odznaczony został srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Druh Jacek Waszczuk znany jest z pracy na rzecz społeczności lokalnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Cieszy nas fakt docenienia jego pracy i służby przez władze wojewódzkie.

Gratulujemy serdecznie druhowi, życzymy satysfakcji z pełnionej służby oraz życzymy szczęścia w życiu osobistym.

Dziękujmy za gotowość i niesienie pomocy bliźnim w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.