W dniach 9 – 11 grudnia harcerze z Zespołu Szkół w Strachosławiu już po raz piąty wyjeżdżali do Zakopanego po Betlejemskie Światło Pokoju. Hasłem tegorocznej akcji jest „Odważnie twórzmy pokój”. Harcerze, pod opieką pana Pawła Łapińskiego podczas trzydniowego pobytu zwiedzili Wieliczkę, Zakopane, zażywali kąpieli w aqua parku a na koniec – 11 grudnia spotkali się na Głodówce z harcerzami z całej Polski, aby odebrać symboliczne światło przywiezione tu przez skautów słowackich. Po przywiezieniu Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane dyrekcji szkoły a następnie delegacja harcerzy uroczyście przekazała światełko Wójtowi Gminy.