Na terenie całej gminy Kamień trwa budowa sieci światłowodowej (szybkiego Internetu) inwestorem jest firma „FIBEE” z siedzibą w Lublinie. Firma ta ze środków unijnych uzyskała dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim, warunkiem uzyskania dofinansowania było to, aby 70% mieszkańców gminy miało możliwość dostępu do światłowodu. W miejscowościach, w których jest to możliwe kabel światłowodowy podwieszany jest na słupach linii energetycznej napowietrznej PGE, w miejscowościach, gdzie nie ma takiej możliwości przewód wkopywany jest pod ziemię. Po zakończeniu budowy tej sieci zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie operatora, który będzie zarządzał i zawierał umowy z indywidualnymi odbiorcami. Każde gospodarstwo domowe, które zawrze umowę będzie miało wykonane przyłącze Internetu światłowodowego. Prace montażowe zostaną zakończone jesienią tego roku – mówi Dariusz Stocki wójt Gminy Kamień.