W dniu 17 czerwca 2017 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu miało miejsce podniosłe wydarzenie – jubileusz 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. Co prawda jednostka zawiązała się w 1926 r jednak obchody jubileuszu połączono z nadaniem sztandaru jednostce, uroczystym przekazaniem samochodu ratowniczo – gaśniczego i gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin, którą celebrował wikariusz naszej parafii ksiądz Piotr Iwaniszczuk.

Zebranych gości powitali Pan Roman Kandziora Wójt Gminy i druh Jacek Waszczuk Komendant Gminny OSP. Uroczystość pomimo niekorzystnej aury obecnością zaszczycili: bryg. Zbigniew Raźniewski Komendant Miejski PSP w Chełmie, st. kpt. Artur Rutkowski   z-ca Komendanta, druh Kazimierz Smal Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, druh Mirosław Aponiak Prezes ZOG ZOSP RP w Kamieniu, Pan Krzysztof  Dźwirzyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm, Pan Maciej Stempkowski Łowczy Koła Łowieckiego nr 22 w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS sp. z o.o. w Chełmie oraz przedstawiciele samorządu Pani Grażyna Szykuła Przewodnicząca Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Kazimierz Stocki radny Rady Powiatu, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy oraz radni i mieszkańcy gminy.

Na jubileusz przybyła także klasa pożarniczo-ratownicza z Zespołu Szkół Ekonomicznych i III L.O. w Chełmie z Panem Cezarym Stopą wicedyrektorem szkoły i Panem Witoldem Nowakiem wychowawcą klasy.

List od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego z okazji jubileuszu jednostki odczytał Komendant Gminny druh Jacek Waszczuk.

Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Paweł Basaj a w roli prowadzącego znakomicie sprawdził się st. kpt. Stanisław Kołtun z KM PSP w Chełmie, który przedstawił krótki rys historyczny OSP Kamień.

Akt nadania sztandaru i list gratulacyjny odczytał Pan Roman Kandziora Wójt Gminy.

Sztandar w imieniu fundatorów przekazali Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Kamień Pan Zbigniew Czerwonka i druh Kazimierz Smal Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

Następnie druh Jacek Waszczuk dokonał prezentacji sztandaru i odczytał akt ślubowania Strażaków. Chwilę później nastąpiło symboliczne wbijanie gwoździ przez fundatorów w drzewiec sztandaru. Minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli z szeregów OSP Kamień na wieczną służbę.

Kolejny punkt uroczystości to wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Wyróżnieni zostali między innymi:

– druh Marcin Sołopa – „Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicz”

– druh Alfred Waszczuk – „Złotym Znakiem Związku”

– druh Ryszard Hrynkiewicz – „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”,

Odznaczenia wręczali Komendant Miejski PSP w Chełmie Zbigniew Raźniewski i Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie Kazimierz Smal. W imieniu odznaczonych podziękowania złożył druh Radosław Żuk.

Akt przekazania samochodu bojowego odczytał Pan Zbigniew Czerwonka Przewodniczący Rady Gminy a symboliczne kluczyki do wozu wręczał wraz z Panem Romanem Kandziorą Wójtem Gminy i bryg. Zbigniewem Raźniewskim Komendantem Miejskim PSP w Chełmie.

Jednostkę reprezentował druh Sławomir Czyż Prezes OSP Kamień i druh Jacek Waszczuk Komendant Gminny.

Poświęcenia sztandaru i samochodu dokonał ks. Piotr Iwaniszczuk.

Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła część artystyczna.

Z programem słowno-muzycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu i zespół „Rosa” pod kierownictwem Pani Renaty Górki.

O godz. 16.30 w niesprzyjających warunkach pogodowych rozpoczęły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:

sztafeta pożarnicza 7 x 50m. z przeszkodami
ćwiczenie bojowe

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie; sędzia główny – mł. bryg. Dariusz Popek.

W zawodach wzięły udział trzy młodzieżowe drużyny:

MDP Strachosław – dziewczęta
MDP Czerniejów – I miejsce
MDP Strachosław – II miejsce

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce   OSP Kamień

II miejsce OSP Czerniejów

III miejsce OSP Strachosław

IV miejsce OSP Pławanice

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kamień wręczyli: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Kazimierz Smal, bryg. Zbigniew Raźniewski oraz druh Mirosław Aponiak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego.

Dla strażaków i uczestników strażackiego święta przygotowano poczęstunek; grochówkę i dzika z kaszą.

Dużą aktywnością przy organizacji jubileuszu wykazali się druhowie: Jacek Waszczuk, Wojciech Kiełbowicz, Radosław Żuk, Ryszard Radzieńczak, Sławomir Sztejn, Mariusz Sztejn i pozostali. Pomocą przy zawodach służył jak zwykle druh Mirosław Aponiak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu składa gorące podziękowania Panu Romanowi Kandziorze Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, fundatorom sztandaru a przede wszystkim mieszkańcom Kamienia za wsparcie finansowe, okazaną życzliwość i zaufanie.

W podziękowaniu w myśl strażackiej przysięgi

ślubujemy

„Być ofiarnymi i mężnymi w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone nam zadania”