Po niemal półrocznej przerwie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu dzisiaj rozpoczęli nowy rok szkolny. W czasie nieobecności uczniów w szkole od marca do września wiele się zmieniło.

Wychodząc naprzeciw prośbom rodziców uczniów i oczekiwaniom okolicznych rolników wybudowaliśmy z kruszywa kwarcowego parking przy wjeździe do szkoły. Posłuży on rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkoły zważywszy na fakt, że istniejący parking za szkołą na czas rozbudowy szkoły został wyłączony z użytkowania. W przyszłości posłuży on rodzicom uczniów dowożących dzieci do szkoły i odwiedzającym szkołę.          W tym czasie również wybudowane zostały mury przedszkola, aktualnie budowlańcy montują więźbę dachową. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem budowy. Ponadto w budynku szkoły klasa, którą opiekuje się Pani Barbara Szczygieł przeszła gruntowny remont. Została odmalowana, stare gumoleum zastąpiły nowe panele podłogowe. Kolejną sale lekcyjną planujemy wyremontować w czasie ferii zimowych.

Wszystkie wykonane prace i zakupione materiały zostały sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Kamień.